UAI - udruga za autizam Istra

Manifestacije povodom Dana autizma   02.travnja


 Dan autizma  02.04.2011.                   


 Dan autizma  02.04.2016. ... link na    ---->    PHOTO


Dan autizma  02.04.2017.  ... link na    ---->    PHOTO


Dan autizma  02.04.2018.... link na     ---->     PHOTO